- Lifting twarzy
- Lifting szyi
- Lifting twarzy i szyi
- Uniesienie skóry czoła
- Korekcja powiek górnych
- Korekcja powiek dolnych
- Korekcja powiek górnych i dolnych
- Dermabrazja twarzy m. VisageLifting twarzy

Cel zabiegu
W miarę upływu lat następuje zwiotczenie błony mięśniowej twarzy i podskórnej tkanki łącznej. Gromadzi się tkanka tłuszczowa w miejscach niepożądanych np. ok. podbródkowe i podżuchwowe. Stałe ruchy mięśni mimicznych powodują powstanie różnych bruzd i fałd w skórze. Za szpecące uważa się zmiany w obrębie fałdu nosowo-wargowego, na czole, skroni i szyi. Wskazaniem do operacji naprawy jest gdy w wyniku napięcia skóry można uzyskać wyraźną poprawę opisanych objawów.
Zakres zabiegu chirurgicznego i wybór sposobu postępowania są bardziej uzależnione od zaawansowania zmian miejscowych związanych z procesem starzenia się.
W czasie operacji można dokonać napięcia mięśnia szerokiego szyi, napięcia rozcięgna mięśni twarzy i podniesienia skroni i czoła.

Technika operacyjna
Cięcie skórne prowadzi się w okolicy od nasady obrąbka w kierunku ogłowowym ok. 5 cm w głąb obszaru skroniowego, przed uchem, przed lub poza skrawkiem wokół nasady płatka małżowiny usznej, następnie od małżowiny usznej w kierunku obszaru pozausznego poprzecznie w kierunku owłosionej skóry głowy. Oddzielenie skóry twarzy oraz szyi od pozostałych tkanek odbywa się w zależności od zaplanowanej potrzeby. Po dokonaniu procesów oddzielenia skóry oraz hemostazy następuje czaszkowo boczne napięcie skory z jednym punktem przyczepu 1 cm nad nasadą obrąbka i drugim w okolicy zausznej nad wyrostkiem sutkowatym. Zabieg kończy się obcięciem nadmiaru skóry oraz zszyciem brzegów rany bez napięcia.

Rodzaj znieczulenia
Znieczulenie ogólne dotchawicze

Postępowanie pooperacyjne
Bezpośredni okres pooperacyjny – luźny opatrunek uciskowy. Usuwanie szwów następuje 4-5 dnia /szwy przeduszne/, pozostałe po upływie 10 dni. Obrzęk okolicy operowanej utrzymuje się w granicach 10 dni.

Wynik
Doskonałych wyników pooperacyjnych oczekiwać można po upływie ok. 4 tygodni. Zabieg napięcia skóry nie wstrzymuje procesu starzenia, lecz co bardzo ważne -  cofa objawy procesu starzenia o ok. 5 – 10 lat.Plastyka powiek

Cel zabiegu
Celem kosmetyki powiek jest usunięcie nadmiaru skóry z górnej i dolnej powieki.

Technika operacyjna

1) Plastyka powiek górnych - nadmiar skóry usuwa się ostrokątno-owalnym wycięcie, którego szerokość jest indywidualna dla każdego pacjenta. W trakcie zabiegu usuwa się również oczodołową tkankę tłuszczową. Skórę szyjemy szwem śródskórnym.

2) Plastyka powiek dolnych – cięcie skóry przebiega 2mm pod brzegiem powieki. W zależności od nadmiaru skóry i stopnia zwiotczenia mięśni odwarstwia się skórę powieki dolnej wraz z wiotkim mięśniem i podciągając do góry dokonuje wycięcia nadmiaru. Po wycięciu skóry i tkanki mięśniowej dokonuje się zszycia brzegów rany.

Rodzaj znieczulenia
Znieczulenie miejscowe środkiem znieczulającym. Powieki górne i dolne można korygować podczas jednego zabiegu.

Postępowanie pooperacyjne
- bezpośrednio po zabiegu oczy powinny być zamknięte, natomiast pacjent powinien leżeć kilka godzin w łóżku
- obrzęk leczy się zimnymi okładami, ustępuje po ok. 1 tygodniu
- szwy usuwa się 4 dnia po zabiegu

Wynik końcowy
Efekt końcowy zabiegu uzyskuje się po upływie ok. 1 miesiącaUniesienie skóry czoła

Cel zabiegu
Zabieg ma na celu- podciągnięcie skóry czoła, która w znacznym stopniu powoduje opadanie brwi, -ograniczenie aktywności mięśnia marszczącego brwi ze znacznymi fałdami w obrębie gładzizny, - wytworzenie wyraźnych poprzecznych fałdów w obrębie czoła.

Technika operacyjna
Operacja polega na cięciu skórnym znajdującym się ok. 5cm poza czołową granicą skórną, które swą długością sięga od jednej nasady ucha do drugiej. Z owego cięcia skórnego dokonuje się odwarstwienia skóry do granic brzegu oczodołu. Usunięcie mięśnia marszczącego brwi jest konieczne w celu korekcji fałdów gładzizny. Częściowe natomiast usunięcie mięśnia warunkuje również korekcję poziomych fałdów skóry. Zabieg kończy się wycięciem nadmiaru skóry oraz zamknięciem rany.

Rodzaj znieczulenia
Znieczulenie dotchawicze

Postępowanie pooperacyjne
Bezpośredni okres pooperacyjny – luźny opatrunek uciskowy. Usuwanie szwów następuje 4-5 dnia /szwy przeduszne/, pozostałe po upływie 10 dni. Obrzęk okolicy operowanej utrzymuje się w granicach 10 dni.

Wynik
Zadowalających wyników oczekiwać można po upływie ok. 4 tygodni.
Zabieg napięcia skóry nie wstrzymuje procesu starzenia, lecz co bardzo ważne -  cofa objawy procesu starzenia o ok. 5 – 10 lat.